CÁC GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ CAO

TÍCH HỢP GIẢI PHÁP MESH WIFI

Ưu điểm:

 • Trang bị miễn phí Modem Wifi 2 băng tần cao cấp & thiết bị Homewifi đảm bảo cho 02 vùng phủ trong suốt thời gian sử dụng.
 • Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 – 2 tháng khi đóng cước trước.
 • Phí lắp đặt: 300.000 đồng

Ưu điểm:

 • Trang bị miễn phí Modem Wifi 2 băng tần cao cấp & thiết bị Homewifi đảm bảo cho 02 vùng phủ trong suốt thời gian sử dụng.
 • Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 – 2 tháng khi đóng cước trước.
 • Phí lắp đặt: 300.000 đồng 

Ưu điểm:

 • Trang bị miễn phí Modem Wifi 2 băng tần cao cấp & thiết bị Homewifi đảm bảo cho 02 vùng phủ trong suốt thời gian sử dụng.
 • Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 – 2 tháng khi đóng cước trước.
 • Phí lắp đặt: 300.000 đồng 

CÁC GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ CAO

DÀNH CHO HỘ GIA ĐÌNH

Ưu điểm:

 • Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng.
 • Khuyến mại đóng cước trước: Tặng 1 – 2 tháng khi đóng cước trước.
 • Phí lắp đặt: 300.000 đồng 

Ưu điểm:

 • Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng.
 • Khuyến mại đóng cước trước: Tặng 1 – 2 tháng khi đóng cước trước.
 • Phí lắp đặt: 300.000 đồng.

Ưu điểm:

 • Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng.
 • Khuyến mại đóng cước trước: Tặng 1 – 2 tháng khi đóng cước trước.
 • Phí lắp đặt: 300.000 đồng.

Ưu điểm:

 • Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng.
 • Khuyến mại đóng cước trước: Tặng 1 – 2 tháng khi đóng cước trước.
 • Phí lắp đặt: 300.000 đồng.

Điều gì khiến khách hàng luôn tin tưởng và sử dụng Internet Viettel?

Tốc độ truy cập internet cao và ổn định. Sở hữu hơn 365.000 km cáp quang và nhiều đường truyền cáp quang kết nối quốc tế trên biển và đất liền, đảm bảo tốt nhất dịch vụ cho Khách hàng. Áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất nhằm mang lại trải nghiệm tối đa cho Khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ (mesh wifi, xGSPON, Camera AI…)

GÓI COMBO INTERNET – TRUYỀN HÌNH

Các gói cước tích hợp nhiều dịch vụ trên 01 đường truyền internet, đáp ứng tối đa nhu cầu học tập, giải trí, giám sát bảo vệ cho cả gia đình…với chi phí hợp lý nhất.

GÓI CƯỚC

COMBO FTTH VÀ TRUYỀN HÌNH

Ưu điểm:

 • Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng.
 • Đường truyền intenet 100Mbps + STD TV360App.
 • Với 171 kênh Truyền hình trong nước và quốc tế.
 • Miễn phí gói VOD Giải trí tổng hợp: Kho nội dung khổng lồ gồm Thiếu nhi, phim, ca nhạc,…
 • Đặc biệt miễn phí cước data Viettel (4G/5G) khi xem TV360 trên Smartphone.
 • Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 – 2 tháng khi đóng cước trước.
 • Phí hòa mạng: 300.000 đồng

Ưu điểm:

 • Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng.
 • Đường truyền intenet 100Mbps + STD TV360Box.
 • Với 171 kênh Truyền hình trong nước và quốc tế.
 • Miễn phí gói VOD Giải trí tổng hợp: Kho nội dung khổng lồ gồm Thiếu nhi, phim, ca nhạc,…
 • Đặc biệt miễn phí cước data Viettel (4G/5G) khi xem TV360 trên Smartphone.
 • Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 – 2 tháng khi đóng cước trước.
 • Phí hòa mạng: 300.000 đồng

Ưu điểm:

 • Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng.
 • Đường truyền intenet 150Mbps + STD TV360App.
 • Với 171 kênh Truyền hình trong nước và quốc tế.
 • Miễn phí gói VOD Giải trí tổng hợp: Kho nội dung khổng lồ gồm Thiếu nhi, phim, ca nhạc,…
 • Đặc biệt miễn phí cước data Viettel (4G/5G) khi xem TV360 trên Smartphone.
 • Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 – 2 tháng khi đóng cước trước.
 • Phí hòa mạng: 300.000 đồng

Ưu điểm:

 • Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng.
 • Đường truyền intenet 150Mbps + STD TV360App.
 • Với 171 kênh Truyền hình trong nước và quốc tế.
 • Miễn phí gói VOD Giải trí tổng hợp: Kho nội dung khổng lồ gồm Thiếu nhi, phim, ca nhạc,…
 • Đặc biệt miễn phí cước data Viettel (4G/5G) khi xem TV360 trên Smartphone.
 • Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 – 2 tháng khi đóng cước trước.
 • Phí hòa mạng: 300.000 đồng

Ưu điểm:

 • Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng.
 • Đường truyền intenet 150Mbps + STD TV360App.
 • Với 171 kênh Truyền hình trong nước và quốc tế.
 • Miễn phí gói VOD Giải trí tổng hợp: Kho nội dung khổng lồ gồm Thiếu nhi, phim, ca nhạc,…
 • Đặc biệt miễn phí cước data Viettel (4G/5G) khi xem TV360 trên Smartphone.
 • Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 – 2 tháng khi đóng cước trước.
 • Phí hòa mạng: 300.000 đồng

Ưu điểm:

 • Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng.
 • Đường truyền intenet 150Mbps + STD TV360App.
 • Với 171 kênh Truyền hình trong nước và quốc tế.
 • Miễn phí gói VOD Giải trí tổng hợp: Kho nội dung khổng lồ gồm Thiếu nhi, phim, ca nhạc,…
 • Đặc biệt miễn phí cước data Viettel (4G/5G) khi xem TV360 trên Smartphone.
 • Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 – 2 tháng khi đóng cước trước.
 • Phí hòa mạng: 300.000 đồng

GÓI CƯỚC

COMBO NETPLUS & TV360APP

Ưu điểm:

 • Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng.
 • Đường truyền intenet 100Mbps + STD TV360App.
 • Với 171 kênh Truyền hình trong nước và quốc tế.
 • Miễn phí gói VOD Giải trí tổng hợp: Kho nội dung khổng lồ gồm Thiếu nhi, phim, ca nhạc,…
 • Đặc biệt miễn phí cước data Viettel (4G/5G) khi xem TV360 trên Smartphone.
 • Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 – 2 tháng khi đóng cước trước.
 • Phí hòa mạng: 300.000 đồng

Ưu điểm:

 • Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng.
 • Đường truyền intenet 150Mbps + STD TV360App.
 • Với 171 kênh Truyền hình trong nước và quốc tế.
 • Miễn phí gói VOD Giải trí tổng hợp: Kho nội dung khổng lồ gồm Thiếu nhi, phim, ca nhạc,…
 • Đặc biệt miễn phí cước data Viettel (4G/5G) khi xem TV360 trên Smartphone.
 • Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 – 2 tháng khi đóng cước trước.
 • Phí hòa mạng: 300.000 đồng

Ưu điểm:

 • Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng.
 • Đường truyền intenet 150Mbps + STD TV360App.
 • Với 171 kênh Truyền hình trong nước và quốc tế.
 • Miễn phí gói VOD Giải trí tổng hợp: Kho nội dung khổng lồ gồm Thiếu nhi, phim, ca nhạc,…
 • Đặc biệt miễn phí cước data Viettel (4G/5G) khi xem TV360 trên Smartphone.
 • Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 – 2 tháng khi đóng cước trước.
 • Phí hòa mạng: 300.000 đồng

Ưu điểm:

 • Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng.
 • Đường truyền intenet 150Mbps + STD TV360App.
 • Với 171 kênh Truyền hình trong nước và quốc tế.
 • Miễn phí gói VOD Giải trí tổng hợp: Kho nội dung khổng lồ gồm Thiếu nhi, phim, ca nhạc,…
 • Đặc biệt miễn phí cước data Viettel (4G/5G) khi xem TV360 trên Smartphone.
 • Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 – 2 tháng khi đóng cước trước.
 • Phí hòa mạng: 300.000 đồng

Ưu điểm:

 • Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng.
 • Đường truyền intenet 150Mbps + STD TV360App.
 • Với 171 kênh Truyền hình trong nước và quốc tế.
 • Miễn phí gói VOD Giải trí tổng hợp: Kho nội dung khổng lồ gồm Thiếu nhi, phim, ca nhạc,…
 • Đặc biệt miễn phí cước data Viettel (4G/5G) khi xem TV360 trên Smartphone.
 • Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 – 2 tháng khi đóng cước trước.
 • Phí hòa mạng: 300.000 đồng

Ưu điểm:

 • Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng.
 • Đường truyền intenet 150Mbps + STD TV360App.
 • Với 171 kênh Truyền hình trong nước và quốc tế.
 • Miễn phí gói VOD Giải trí tổng hợp: Kho nội dung khổng lồ gồm Thiếu nhi, phim, ca nhạc,…
 • Đặc biệt miễn phí cước data Viettel (4G/5G) khi xem TV360 trên Smartphone.
 • Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 – 2 tháng khi đóng cước trước.
 • Phí hòa mạng: 300.000 đồng

GÓI CƯỚC

TV360APP

CÀI APP TRÊN ĐIỆN THOẠI

APP TV360

APP TV360

APP TV360

THIẾT BỊ ĐI KÈM

KHI MUA INTERNET – TRUYỀN HÌNH

690.000 ĐỒNG

990.000 ĐỒNG

1.400.000 ĐỒNG

2.100.000 ĐỒNG

Đồng hành cùng chúng tôi

CUNG CẤP COMBO INTERNET – TRUYỀN HÌNH

Danh sách hệ thống các cửa hàng giao dịch Viettel Thừa Thiên Huế

DỊCH VỤ INTERNET – TRUYỀN HÌNH – CAMERA